Pensionsplanering

Pensionsplanering


Hur har du tänkt dig din kommande ålderspension.

Vill du resa mycket eller har du andra planer. Ska du nu passa på att göra de där ombyggnationerna på huset som du alltid drömt om. Ja det finns givetvis en uppsjö av olika ålderspensionsplaner. Då är det inte bara viktigt att du

fram till  pensionsdagen planerat för dessa. Utan nu när du är där bör du planera för de kommande uttagen av ditt sparande.

Detta kan vara i form av uttag ifrån såväl allmän pension, tjänstepension som eget privat pensionsförsäkringssparande. Men även annat sparande såsom ISK etc bör vara med och vägas in i den kommande pensionsplanen. Här är det viktigt att känna till att det finns olika regler för uttag av dessa medel.

En del pensionsparande kan bara lyftas ut livsvarigt månadsvis medans

andra delar kanske kan anpassas bättre med uttag under en vald begränsad tid. 

Vissa sparformer innehåller så kallat efterlevandeskydd och garanterar

därför kapitalet till familjen även vid en tidig bortgång. Medans andra inte har detta moment. Det kan därför vara viktigt att se över om man skall lösa ut

sina medel i någon viss ordning.

En annan tanke är såklart hur uttaget kapital påverkas av inkomstskattens olika skiktgränser. 

Frågorna är många och en genomgång och belysning är mycket viktig. 

Hos oss får du tillgång till mångårig erfarenhet av pensionsmarknaden.