Om PIRsyd

Hos PIRsyd får du alltid den tid och hjälp som du vill ha och behöver.

Inga möte med stressade förvaltare som redan före ert möte har en klar agenda avseende vad du "ska placera i"


Med över 30 års branscherfarenhet har vi sett allt från Kjell Olof Feldts engångsskatt på 80-talet till fantastiska börsuppgångar. När detta varvas med finanskris 1992, IT raset 2000 samt inte att förglömma den så kallade Lehmann Brother kraschen 2007. Så blir resultatet att man som rådgivare känner vördnad för verkligheten och inte intalar sig att allt alltid går uppåt.


Genom åren har våra kunder funnits företrädesvis inom segmentet små och medelstora företag, samt stiftelser av olika slag. Här arbetar vi tillsammans med ägare avseende hans/hennes privata förmögenhetsuppbyggnad och personalens pensionlösningar och privata sparande.

Vi bygger upp både pensionspolicys för företagen och en god förvaltning på bolagsmedel.

Vid avveckling av företag kan man finna stora förtjänster i sk trädabolag. Funderar du på att flytta från Sverige vid din pensionering. Här bistår vi med regeltolkning och förvaltningshjälp.


Det är viktigt för oss att skapa förståelse för ditt sparande och dina placeringar. Att få full transparens i vårt samarbete är primärt.

Vi tar inte ut några provisioner på dina depåförsäkringar. Investeringssparkonto är alltid kostnadsfritt.

Vi arbetar också för att dina fonder och andra placeringar skall handlas till nettopris och utan courtage. Det vill säga den traditionella fondkostnaden är renskrapad från eventuella provisioner. 

Vår ersättning är ett avtalat rådgivningsarvode som dras direkt i din depå. På detta sättet får du en klar och transparent bild över dina investeringar. Dessa avgifter ser du också tydligt i dina depåtransaktioner


PIRsyd är anknutet ombud till Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB (556324-5447). Svensk Värdepappersservice är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Svensk Värdepappersservice, som granskar våra affärer och vår dokumentation.Svensk Värdepappersservice ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivning. För mer information om Svensk Värdepappersservice se www.svenskvpservice.se.

PIRsyd innehar erforderliga licenser och tillstånd såsom Swedsec och Insuresec licensiering