Kassaförvaltning och "Vilande bolag"


Kassaförvaltning


Valmöjligheterna är många och måste genomlysas innan ditt beslut


Vare sig det handlar om din bolagskassa, stiftelsemedel eller om du sålt ditt bolag och nyttjar de sk 5:25 reglerna (även kallat trädabolag, vilandebolag eller karensbolag).

Så är det viktigt att se på vilka förutsättningar som råder.

Behövs diskretionär förvaltning eller kan/får du själv hantera placeringarna.

Frågorna är många och måste belysas väl.

När behöver du tillgång till kapitalet. Under hur lång tid. Vilken risk vill/kan du ta.

 Vi hjälper dig som privatperson såväl som ditt företag att få en portfölj som håller rätt risk utifrån din situation och dina önskemål

Vi erbjuder moderna och kostnadsfria värdepappersdepåer och depåförsäkringslösningar för förvaring av svenska aktier, obligationer, ETF:er, strukturerade placeringar och fonder.


Genom vår onlinetjänst får du enkelt en god överblick över ditt sparande. Du kan på egen hand köpa och sälja aktier och fonder med hjälp av BankID via datorn eller mobilen.

Via fondplattformen kommer du som depåkund åt över tusen värdepappers- och specialfonder från några av världens främsta fondbolag.

De mest populära fonderna går att handla courtagefritt.