Alternativ till räntefonder

Alternativ med låg risk


I en marknad präglad av låga räntor och stor rörlighet (sk volatilitet) på världens börser. Finns det ett antal alternativ där du som sparare kan uppnå en bra avkastning till låg risk. 


Hamiltonian Global Credit Opportunity


Fonden är en daglighandlad s.k. AIF (”Alternative Investment Fund”), vilket innebär att det är en hedgefond med större flexibilitet vad gäller exponering, mandat och typer av instrument att handla. Inriktningen på fonden är global kreditexponering och fonden har riskklass 3 av 7 med en förväntad långsiktig avkastning på 5-7 % per år. Fonden förvaltas av Sean George och Jesper Brantberg.


Läs mer


Apex 2019


Sedan starten 2013 har Apikal emitterat vinstandelslån för över
en miljard kronor, vilket har genererat god avkastning till investerarna.
Apikal har emitterat tio olika obligationer med utlåning
till unika låntagare. Samtliga obligationer har levererat kvartalsvisa
kuponger motsvarande en årlig ränta om 5–7 procent, och
utan någon realiserad förlust.


Läs merSBF Bostad


Investera direkt i hyresfastigheter på attraktiva tillväxt- och pendlingsorter i Sverige


Läs mer