Förvaltning


Vill du ha en lugn resa eller ta större risk i berg & dalbanan

Valmöjligheterna är många och måste genomlysas innan ditt beslut


Vare sig det handlar om din privata pensionsförsäkring, din tjänstepension en kapitalförsäkring eller ditt sparande i Investeringssparkonto (ISK). Så är det viktigt att se på vilka förutsättningar som råder. När ska du börja konsumera kapitalet. Under hur lång tid. Vilken risk vill/kan du ta.

Oftast vill man ta lägre risk med bolagsmedel, men frågeställningarna är i regel desamma 

Vi hjälper dig som privatperson såväl som ditt företag att få en portfölj som håller rätt risk utifrån din situation och dina önskemål

Vi erbjuder moderna och kostnadsfria värdepappersdepåer samt investeringssparkonton.

Genom vår onlinetjänst får du enkelt en god överblick över ditt sparande. Du kan på egen hand köpa och sälja aktier och fonder med hjälp av BankID via datorn eller mobilen.

Via fondplattformen kommer våra du som depåkund åt över tusen värdepappers- och specialfonder från några av världens främsta fondbolag. De mest populära fonderna går att handla courtagefritt.

Vi erbjuder självklart också månadssparande i fonder.


https://www.strivo.se/


Enkla grupperingar

Räntefonder

En räntefond placerar enbart i räntebärande värdepapper som exempelvis obligationer och statsskuldväxlar. I likhet med andra fonder vet man aldrig på förhand hur stor avkastningen blir om man sparar i en räntefond. Avkastningens storlek beror främst på den framtida ränteutvecklingen men naturligtvis också på förvaltarens skicklighet. 

Korta räntefonder kallas även penningmarknadsfonder och placerar enbart i räntebärande värdepapper med en återstående löptid som är mindre än ett år. Fonden placerar vanligtvis i räntebärande värdepapper som är garanterade av staten, till exempel statsskuldväxlar. En penningmarknadsfond lämpar sig för mer kortsiktiga placeringar eftersom risken för värdeminskning (och möjligheten till värdeökning) är liten. 

Långa räntefonder kallas även obligationsfonder. En sådan fond köper räntebärande värdepapper på obligationsmarknaden med återstående löptider på mer än ett år, till exempel statsobligationer. En ränteförändring får därför större betydelse för värdet på en obligationsfond. Eftersom kursen på en lång räntefond kan svänga mer än i en kort räntefond är en den lämpad för ett mer långsiktigt sparande. 

Aktiefonder

En aktiefond är en fond som till sin allra största del består utav aktier.

En aktiefond har större risk än vad räntefonder har. Detta då aktiefonder varierar mer i värde över tiden. Denna risk är dock något som man måste vara beredd på om man vill öka sina chanser till stora värdeökningar. Det är nämligen helt enkelt så att större risk även innebär större chans till stora inkomster.

På lång sikt har därför aktiefonder betydligt större chans till hög avkastning än vad en räntefond har.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktieägaren har inga ekonomiska förpliktelser utöver det satsade kapitalet, men han eller hon riskerar att förlora det satsade kapitalet om bolaget skulle gå i konkurs. Satsade medel kan därför kallas riskkapital.

Aktier i ett bolag kan ha olika röstvärden. I svenska bolag delas dessa aktier in i A- och B-aktier där A-aktien oftast har ett högre röstvärde än B-aktien.

När du placerar i aktier drar du dig ut mot högre risker vilket måste belysas noga.